ข่าว

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการของบริษัท เจวีเคฯ
01 มกราคม 2562

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการของบริษัท เจวีเคฯ

จากเดิม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
และเสาร์ 8.30 -12.00 น.

วันและเวลาใหม่
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.30 - 18.00 น.

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป


หมายเหตุ
- ยกเว้นฝ่ายปฏิบัติการขนย้ายที่ยังคงให้บริการตามปกติ
- คุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเรื่องการขนย้ายได้ตามช่องทางด้านล่างนี้่
Facebook : www.facebook.com/jvkmovers
Email : thailand@jvkmovers.com
Line ID : @jvkmovers
IG : jvk_movers