ข่าว

JVK ได้ต้อนรับผุ้บริหารระดับสูงจากบริษัท J.Logicom Corporation ประเทศญี่ปุ่น
14 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคาม ที่ผ่านมา บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด ได้ต้อนรับผุ้บริหารระดับสูงจากบริษัท J.Logicom Corporation ประเทศญี่ปุ่น ที่บินตรงมาเพื่อเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และพูดคุยปรึกษาด้านธุรกิจ