ข่าว

เจวีเคฯ มอบประกาศณียบัตร และเงินรางวัลแก่พนักงานคนเก่ง
05 กรกฎาคม 2561

เรื่องดีดีที่เราอยากบอกต่อ ขอแสดงความยินดีกับคุณยิ่ง เนืองทอง พนักงานขนย้ายคนเก่ง ที่ได้รับประกาศณียบัตรชมเชยและเงินรางวัลจากบริษัทฯ
เนื่องจากเก็บสร้อยทองและพระเลี่ยมทองได้  และส่งคืนให้แก่ลูกค้าขณะทำการขนย้าย