สมัครงาน

สนใจติดต่อได้ที่ คุณนุสรา เทียนมณี เบอร์มือถือ 086-305-9247 เบอร์โทรศํพท์ 02-379-4646
 • ตำแหน่งงาน
  Exhibition Division
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด
  อาคาร JWD เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  รายละเอียดงาน

  - ออกไปดูงานข้างนอก หรือออกต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลา

  - ทำเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงเอกสารต่างๆ ให้ Shipping เพื่อเดินพิธีการนำเข้า-ส่งออก

  - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น Shipping Account, warehouse

  - วางแผนการทำงานแต่ละโปรเจค

  - พบปะลูกค้าตามที่นัดหมายไว้ 

  - ประสานงาน Exhibition ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

   

   

   

   

  - Female    /  Male

  - Age over 25 years old, Bachelor Degree

  - Have an experience in an exhibition' s service provider : freight forwarder.

  - Able to work under pressure

  - Skill : English, words, excel, power point , management

  - Knowledge in Import - Export Customs Clearance Process (Temporary : ATA Carnet, Bank or Cash Guarantee & Permanent, DP1 & etc.)

  - Survey and preparing quote rack up for issuing Job Cost and quotation. 

  - Purpose quotation to overseas agents and Thai customers.

  - Able to work at night or travel to work in upcountry for several times.

   

   

  - มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า , ชิปปี้ง , สายการบิน , สายเรือไม่น้อยกว่า 3 ปี และ มีประสบการณ์ในการนำเข้า - ส่งออกไม่น้อยกว่า 5 ปี

 • ตำแหน่งงาน
  ผู้ควบคุมงานบรรจุหีบห่อ
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด
  อาคาร JWD เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  รายละเอียดงาน

  ดูแล ควบคุมทีมงานในการปฏิบัติงานขนย้ายและบรรจุหีบห่อระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามระบบคู่มือการทำงานที่บริษัทกำหนด

  - เพศชาย  เท่านั้น

  - อายุ 23 ปีขึ้นไป

  - จบการศึกษาในระดับ ม.6 - ป.ตรี ขึ้นไป

  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน)

  - มีภาวะความเป็นผู้น้ำ / มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 • ตำแหน่งงาน
  พนักงานขับรถคลังสินค้า
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  รายละเอียดงาน

  ปฏิบัติงานขับรถในเส้นทางกรุงเทพ ปริมลฑล และต่างจังหวัด ตามใบมอบหมายงานในแต่ละวัน

  คุณสมบัติ

  - เพศ : ชาย

  - อายุ 25-36 ปี

  - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

  - มีความรู้และทักษะด้านการขับรถ / การปฏิบัติตามกฎจราจร / และมีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพและปริมลฑลเป็นอย่างดี

  - ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดทุกประเภท

 • ตำแหน่งงาน
  Moving Consultant
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  รายละเอียดงาน

  Working Hours:        Monday to Friday 8.30am to 6.00pm

  Job Concept:

  • Expanding JWD/JVK name in the Thai market with a focus on the International Market in Thailand.
  • Develop business in Thailand and create awareness of JVK’s brand name in the market.

   

  Job Responsibilities:

  • To achieve quarterly/annual sales target as assigned by The Company.
  • Make direct contact with clients, schedule appointments with and conduct surveys at clients home/premises.
  • Prepare quotations for clients, dealing with overseas agents and internal staff (Shipping, Imports and Operation Departments).
  • Provide weekly/monthly activity reports to Head of International Department and attend weekly meeting with member.
  • Show initiative in the identification of potential customers and devising marketing strategies targeted at the expatriate community including Embassies, Hotels, International Schools, International Corporations, NGO’s etc..
  • Respond to any inquiry within sufficient time and ensure that you are contactable at all times during working hours.
  • Assist the client and the team to handle any problems encountered, if any, in a professional manner.
  • Keep accurate and orderly records. Your efficiency, effectiveness and methodical approach to problem solving will be regularly reviewed.
  • Be available on occasion outside of normal working hours to attend events, functions and client visits as required by The Company.

   

  Pre-Requisites

  • Have existing professional network within Bangkok.
  • 2 - 3 years’ experience in the Removal/Freight Forwarding Industry.
  • Must have own transportation.
  • Ability to operate Microsoft Office and related programs.
  • Proven ability to work in a multicultural environment.
  • Fluency in the English language.
  • Thai/Foreign National.

   

  Key Performance Indicators

  • Business target in terms of Sales – Profit – Number of new corporate account and new customer base.
  • Customer satisfaction index based on quality service and people.
  • Financial index based on increasing volume of net profit.
  • No more than two customer complaints on your direct job responsibility per year.