สมัครงาน

สนใจติดต่อได้ที่ คุณนุสรา เทียนมณี เบอร์มือถือ 086-305-9247 เบอร์โทรศํพท์ 02-379-4646
 • ตำแหน่งงาน
  พนักงานขนย้าย/บรรจุหีบห่อ
  สถานที่ทำงาน
  บจ.เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  รายละเอียดงาน

  - ติดรถบริษัทออกไป ขนย้ายสิ่งของ กับทีมงาน ตามบ้านลูกค้า อาคารสำนักงาน สถานฑูต หรือ ตามสถานที่ได้รับมอบหมาย

  - ช่วยทีมงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายงานบ้านลูกค้า ขึ้นรถก่อนเวลาออกเดินทางไปปฏิบัติงาน

  - ส่งคืนและตรวจนับอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ

   

  คุณสมบัติ

  - เพศชายอายุ  21 - 38 ปี 

  - วุฒิ ป.6 ขึ้นไป อ่าน ออก เขียนได้

  - สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถทำงานยกของได้

  - สามารถทำงาน ล่วงเวลา ( โอที ) ได้ ในบางช่วงเวลาที่มีงานเยอะ

 • ตำแหน่งงาน
  ผู้ควบคุมงานบรรจุหีบห่อ ( Supervisor Export )
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด
  อาคาร JWD เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  รายละเอียดงาน

  ดูแล ควบคุมทีมงานในการปฏิบัติงานขนย้ายและบรรจุหีบห่อระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามระบบคู่มือการทำงานที่บริษัทกำหนด

  - เพศชาย  เท่านั้น

  - อายุ 23 ปีขึ้นไป

  - จบการศึกษาในระดับ ม.6 - ป.ตรี ขึ้นไป

  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน)

  - มีภาวะความเป็นผู้น้ำ / มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  - ถ้ามี ใบ Toeic ตั้งแต่ 400 คะแนน ขึ้นไป ( จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ )