สมัครงาน

สนใจติดต่อได้ที่ คุณนุสรา เทียนมณี เบอร์มือถือ 086-305-9247 เบอร์โทรศํพท์ 02-379-4646
 • ตำแหน่งงาน
  ผู้ควบคุมงานบรรจุหีบห่อ
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด
  อาคาร JWD เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  รายละเอียดงาน

  ดูแล ควบคุมทีมงานในการปฏิบัติงานขนย้ายและบรรจุหีบห่อระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามระบบคู่มือการทำงานที่บริษัทกำหนด

 • ตำแหน่งงาน
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - จัดจ้าง
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  รายละเอียดงาน

  - จัดหาร้านค้า-จัดจ้าง บริษัทเพื่องานก่อสร้าง 
  - จัดซื้อ-จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน งามซ่อมบำรุงและงานช่าง
  - สืบราคา-เปรียบเทียบราคาของสินค้าและบริการของผู้ขายและผู้รับจ้างพร้อมทั้งเจรจาต่อรองสินค้ากับ ซัพพลายเออร์
  - จัดทำใบสั่งซื้อ-ใบขอซื้อ
  - จัดทำข้อมูลรายชื่อ-ประวัติคู่ค้า (Vendor-list)
  - จัดทำสต๊อก-ควบคุมวัสดุคงคลังคงเหลือ
  - ประสานงานและจัดส่งเอกสาร
  - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อประจำเดือนส่งให้ผู้จัดการฝ่าย
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

  เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 40 ปี

  จบการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

  ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

  มีประสบการณ์ในการทำงาน จัดซื้อและสายงานธุรการ มาบ้าง

  สามารถทนแรงกดดันได้

  สามารถใช้ Program Computer พื้นฐานได้  เช่น  Microsolf  Office  Word, Excel  เป็นต้น

  มีใจรักที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ

  สามารถประสานงานภายในและภายนอกบริษัทได้

 • ตำแหน่งงาน
  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ( ออฟฟิศ )
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  รายละเอียดงาน

  ขับรถยนต์ให้แก่ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ ตัวแทนฝ่ายขายไปพบลูกค้า

  วางแผนเส้นทางเพื่อให้ถึงที่นัดหมายและทันตามเวลาที่กำหนด

  ดูแลและตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  ควบคุมให้รถยนต์บำรุงตรวจเช็คสภาพการใช้งาน ตามรอบที่กำหนดไว้

  ประสานงานอื่น ๆ

   

  คุณสมบัติ

  เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป

  รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

  มีความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์

  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือประเภทอื่น ๆ ขึ้นไป

  สามารถขับได้ทั้งเกียร์ออโต้ และ เกียร์ธรรมดา ( เกียร์กระปุก )

   
 • ตำแหน่งงาน
  พนักงานขับรถคลังสินค้า
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  รายละเอียดงาน

  ปฏิบัติงานขับรถในเส้นทางกรุงเทพ ปริมลฑล และต่างจังหวัด ตามใบมอบหมายงานในแต่ละวัน

  คุณสมบัติ

  - เพศ : ชาย

  - อายุ 25-36 ปี

  - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

  - มีความรู้และทักษะด้านการขับรถ / การปฏิบัติตามกฎจราจร / และมีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพและปริมลฑลเป็นอย่างดี

  - ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดทุกประเภท