นโยบายความเป็นส่วนตัว


ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
แบบแจ้งความยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Consent Form)


หากท่านมีข้อเสนอแนะ ต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ pdpa@jwd-logistics.com

  • จัดส่งทางไปรษณีย์ที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่36 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240