กิจกรรม

พิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้ง บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด 39 ปี
10 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จัดพิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี วันการก่อตั้งบริษัท ฯ   

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีการในส่วนของศาสนาอิสลาม ช่วงเวลา 8.00 – 09.00 น. และพิธีการทางศาสนาพุทธ เวลา 9.15 – 12.00 น.