ข่าว

เจวีเคฯ ได้ประชุมหารือว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป
17 สิงหาคม 2561

ทางเจวีเคฯ ได้ประชุมหารือว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เดินรถและห้ามจอดรถในทางบางสาย ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยห้ามเดินรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. และตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 21.00 น. ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎจราจร และไม่ให้กระทบต่อการบริการลูกค้า