ข่าว

เจวีเคฯ มอบประกาศณียบัตร และเงินรางวัลแก่พนักงานคนเก่ง
18 ตุลาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับคุณวันชนะ สายใจ พนักงานขนย้าย ที่ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยและเงินรางวัลจากบริษัทฯ เนื่องจากพบกล่องเงินบาทไทยและเงินสกุลต่างชาติในตู้เก็บเสื้อผ้า แล้วส่งคืนลูกค้า 
 

ขอให้คุณวันชนะ รักษาความดีนี้ไว้นานๆ