กิจกรรม

บริษัท เจวีเคฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2562
25 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา พนักงาน บ.เจวีเคฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการตรวจร่างกายในด้านต่างๆ และปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือข้อสงสัยต่างๆ กับคุณหมออย่างใกล้ชิด พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้