ข่าว

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานประจำปี พ.ศ. 2562
07 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาบุคคล ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและบุตรพนักงาน โดย ปีนี้ มีบริษัทเข้าร่วมรับมอบทุนทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด, บริษัท ดาต้าเซฟ จํากัด และ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด