กิจกรรม

พิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้ง บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด 40 ปี
13 สิงหาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด บริษัทใครเครือ JWD Group จัดพิธีทำบุญครบรอบ 40 ปี วันการก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีการในส่วนของศาสนาอิสลาม ช่วงเวลา 8.00 – 09.00 น. และพิธีการทางศาสนาพุทธ เวลา 9.15 – 12.00 น. โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง