กิจกรรม

JVK จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี 2563
14 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท เจวีเคฯ และบริษัทเบญจพรแลนด์ จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2563 และได้มีการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ให้กับพนักงาน โดยโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค