กิจกรรม

รวมภาพบรรยากาศพิธีทำบุญวันครบรอบ 41 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ
10 สิงหาคม 2563

รวมภาพบรรยากาศพิธีทำบุญวันครบรอบ 41 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งจัดพิธิทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในวันนี้ ณ. สำนักงานใหญ่ JWD