ข่าว

แจ้งปัญหาระบบโทรศัพท์ของบริษัท ฯ ขัดข้อง
22 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน คุณลูกค้าทุกท่าน 
ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของบริษัทฯ มีปัญหาขัดข้องและอยู่ในระหว่างการแก้ไข
ระหว่างนี้หากลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลการขนย้ายรบกวนติดต่อตามรายละเอียดดังนี้

- ลูกค้าโครงการบ้าน L&H : 086-8107755 หรือ 086-7751166
- ลูกค้าขนย้ายบ้านภายในและต่างประเทศ: 086-3234625
- ลูกค้าขนย้ายสำนักงาน : 089-7997139

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้