ข่าว

เจวีเคฯ มอบประกาศณียบัตร และเงินรางวัลแก่พนักงานคนเก่ง
27 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับคุณโยธิน  เพ็ชรจั่น พนักงานขนย้ายและบรรจุหีบห่อ ที่ได้รับประกาศณียบัตรชมเชยและเงินรางวัลจากบริษัทฯ เนื่องจากเก็บสร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนัก 2 สลึงได้ แล้วส่งคืนลูกค้าค่ะ