ข่าว

เจวีเคฯ รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานการขนย้ายระหว่างประเทศ FAIM Plus จากสถาบัน FIDI
09 มีนาคม 2566

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ทางบริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานการขนย้ายระหว่างประเทศ FAIM Plus จากสถาบัน FIDI ประเทศเบลเยี่ยม โดย Ms. Catherine Huybens เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ในการนี้  ผลการตรวจประเมินผ่านในทุกหัวข้อ และได้รับการรับรองระบบฯ ต่อไปอีก 3 ปี