ข่าว

เจวีเคฯ ให้การต้อนรับ CMS Companies - Destinations Agent จากประเทศสหรัฐอเมริกา
15 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเจวีเคฯ ให้การต้อนรับ Ms. Sofia Marr- Client Services Director และ Ms. Celia Field - Sales/Corporate relocations, CMS Companies - Destinations Agent จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณอรวรรณ วรนิจ - กรรมการผู้อำนวยการ และทีมงาน ITGBL ของบริษัท เจวีเคฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น