ข่าว

เจวีเคฯ จัดให้มีการตรวจวัดค่าควันดำกับรถบรรทุก
25 มกราคม 2566

เช้าวันนี้ (25 มกราคม 2566) ทางเจวีเคฯ จัดให้มีการตรวจวัดค่าควันดำกับรถบรรทุกที่ออกให้บริการขนย้ายและขนส่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่ดำเนินการมาโดยตลอดและต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและติดตามมลพิษที่อาจเกิดจากการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทางเจวีเคฯ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องตระหนักและให้ความใส่ใจอันพึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกวดขันและเข้มงวดในการตรวจเช็คเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อลดการเกิดสารมลพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งควันขาวควันดำจากยานพาหนะขนส่ง