กิจกรรม

บรรยากาศพิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้ง บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด 36 ปี
10 สิงหาคม 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ทางบริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้งบริษัท 36 ปี
ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีการในส่วนของศาสนาอิสลาม ช่วงเวลา 8.00-09.15 น. และพิธีการทางศาสนาพุทธ เวลา 9.30-13.00 น. 
ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน