ข่าว

ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
07 ธันวาคม 2558

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 
โดยได้เชิญวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการมาทำการฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้