ข่าว

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ต้อนรับคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า
09 กุมภาพันธ์ 2559

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ได้ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอิทราชัย เอกสาขาโลจิสติกส์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บสินค้าและการขั้นตอนการทำงานของคลังสินค้า โดยมีคุณศาสตรา เกร็ดรัมย์ - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้