ข่าว

โล่ห์เกียรติคุณในระดับ "Excellent" จาก Suddath Government Service ประจำปี 2015
11 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด ได้รับโล่ห์เกียรติคุณในระดับ "Excellent" จาก Suddath Government Service ประจำปี 2015 จากการให้บริการขนย้ายแก่เจ้าหน้าที่ US Government ทั้งในส่วนการนำเข้าและส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก