ข่าว

แจ้งปัญหาระบบโทรศัพท์ของบริษัท ฯ ขัดข้อง
24 มิถุนายน 2559

เรียน คุณลูกค้าทุกท่าน 
ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของบริษัทฯ มีปัญหาขัดข้องและอยู่ในระหว่างการแก้ไข
ระหว่างนี้หากลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลการขนย้ายรบกวนติดต่อตามรายละเอียดดังนี้

- ลูกค้าโครงการบ้าน L&H : 086-8107755 หรือ 086-7751166
- ลูกค้าขนย้ายบ้านภายในและต่างประเทศ: 086-3234625
- ลูกค้าขนย้ายสำนักงาน : 089-7997139

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

Dear Customers.

Attention : Since the telephone system of TOT crashes temporarily unavailable.
Please contact number : 

- L&H : 086-8107755 or 086-7751166
- International Dept. : 086-3234625
- Office Move Dept. : 089-7997139