ข่าว

พิธีมอบรางวันแก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 20 ปี
26 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวันให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 20 ปี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุกท่านครับ