ข่าว

JVK ได้รับมอบโล่ห์รางวัล "ตัวแทนคุณภาพ"
06 กุมภาพันธ์ 2560

"บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด ได้รับมอบโล่ห์รางวัล "ตัวแทนคุณภาพ" จากการให้บริการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งเข้าและออกจากประเทศไปยังต่างประเทศทั่วโลก จากหน่วยงาน Suddath Government Service (US Government) ประจำปี 2016"

ในนามของบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและรางวัลที่ได้รับมา บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าและตัวแทนว่าจะรักษามาตรฐานการทำงานและพัฒนาการบริการให้ยิ่งๆ ขึ้นไป