ข่าว

ข่าวแจ้งเตือน !!! บริษัทฯ ถูกแอบอ้างจากบุคคลไม่หวังดี
06 มีนาคม 2560

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ถูกแอบอ้างจากบุคคลไม่หวังดีนำชื่อบริษัทเจวีเคฯ ไปเรียกเก็บเงินภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าจากผู้เสียหาย