ข่าว

JVK ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
28 มีนาคม 2560

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและคลังสินค้า รวมถึงขั้นตอนการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการฯสำหรับงานส่งออกไปต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา