ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ "เตือนภัยผู้ติดต่อชาวต่างชาติทาง Facebook หรือ ทางโลกออนไลน์"
12 กรกฎาคม 2560

เรียน คุณลูกค้าที่เคารพรักทุกท่าน

เตือนภัยจาก ท่าอากาศยานไทย (AOT) กรณีอ้างว่ามีพัสดุเงินสดและของมีค่าส่งมายังท่าน สามารถสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานนั้นๆที่ถูกอ้างถึงก่อน หรือ Customs Call Center หมายเลข 1164 ค่ะ