กิจกรรม

JVK เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561
16 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ทางบริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับพนักงาน ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าและอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค