ข่าว

เจวีเค รับการตรวจติดตามการรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001
18 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัทเจวีเคฯ ได้รับการตรวจติดตามการรักษาระบบคุณภาพบริษัท ISO Surveillance ครั้งที่ 3 จากเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยไม่พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินครั้งนี้