กิจกรรม

พนักงานบ.เจวีเคฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
30 เมษายน 2558

พนักงานบ.เจวีเคฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 โดยจัดให้มีการตรวจร่างกายในด้านต่างๆและปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือข้อสงสัยต่างๆกับคุณหมออย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าพนักงานของเรามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมให้บริการตลอดปี 2558นี้