กิจกรรม

บ.เจวีเคฯ ร่วมมอบสิ่งของและเงินบริจาค ให้แก่น้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
30 เมษายน 2558

บ.เจวีเคฯ ร่วมมอบสิ่งของและเงินบริจาค ให้แก่น้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา - บ้านราชาวดีและบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2558 นี้