กิจกรรม

บรรยากาศการทำบุญครบรอบ 10ปีการจากไปของ ดร.วิทยา บัณฑิตกฤษดา, ผู้ก่อตั้งบ.เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด
30 เมษายน 2558

บรรยากาศการทำบุญครบรอบ 10ปีการจากไปของ ดร.วิทยา บัณฑิตกฤษดา, ผู้ก่อตั้งบ.เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด