กิจกรรม

งาน " ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ " ครั้งที่ 5 ณ. จังหวัดสุพรรณบุรี
02 ธันวาคม 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วม และได้เป็นสปอนส์เซอร์หลักให้กับทีม 74Bike เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงาน " ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ " ครั้งที่ 5 ณ. จังหวัดสุพรรณบุรี