ข่าว

บริษัทฯ ถูกแอบอ้างจากบุคคลไม่หวังดีนำชื่อบริษัทเจวีเคฯ ไปเรียกเก็บเงินภาษีศุลกากร
13 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน       ลูกค้าและผู้ใช้บริการขนย้ายทุกท่าน

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ถูกแอบอ้างจากบุคคลไม่หวังดีนำชื่อบริษัทเจวีเคฯ ไปเรียกเก็บเงินภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าจากผู้เสียหาย โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล ชื่อบัญชี “เอี่ยมอุรา บุญหอม” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 4075206863 การกระทำดังกล่าวบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทฯ ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานพร้อมกับลงบันทึกประจำวันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว (ตามแนบ)