กิจกรรม

พนักงาน บริษัท เจวีเคฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
13 มกราคม 2560

พนักงาน บ.เจวีเคฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยจัดให้มีการตรวจร่างกายในด้านต่างๆและปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือข้อสงสัยต่างๆกับคุณหมออย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าพนักงานของเรามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมให้บริการตลอดปี 2560 นี้