ทีมงานและการจัดการ

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการขนย้ายของเรา ซึ่งมีทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ จะเป็นคนแรกที่คุณจะได้พบ เขาจะให้คำปรึกษาคุณเกี่ยวกับเรื่องดังนี้

 • ให้คำแนะนำในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายกับคุณและครอบครัว หรือบริษัท
 • อธิบายถึงบริการหลายรูปแบบของ เจวีเค รวมไปถึงบริการเสริมที่คุณสามารถเลือกได้
 • ทำการสำรวจสิ่งของที่คุณต้องการขนย้ายอย่างละเอียด โดยการประเมินปริมาตร ระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับการขนย้ายให้เสร็จ และจัดทำใบเสนอราคา
 • แนะนำถึงสิ่งของที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในขั้นตอนการขนย้าย หรือไม่สามารถขนย้ายได้
 • ทำความตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของการทำงานของทีมเจวีเค และอะไรก็ตามที่คุณเลือกที่จะทำด้วยตัวเอง
 • ทำความตกลงเกี่ยวกับแผนการทำงาน กำหนดการขนย้ายและจัดส่ง รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของสถานที่ปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สำนักงาน โรงงาน หรือสถานที่จัดแสดง
 • ประสานงานเรื่องการขนย้ายกับทีมงานบรรจุหีบห่อและขนย้าย
 • ตอบทุกข้อสงสัย หรือทุกเรื่องที่คุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการขนย้าย

ในวันขนย้าย เจวีเค จะจัดส่งทีมงานที่ ได้รับการ อบรมด้านการบรรจุหีบห่อของใช้ส่วนตัว และเครื่องใช้ ภายในบ้าน โดยเฉพาะไปทำการขนย้าย โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการบรรจุ หีบห่อที่มีคุณภาพ เพื่อป้องกันมิ ให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของ เครื่องใช้ของท่านในระหว่างการ ขนส่ง และบันทึกรายการสิ่งของ เครื่องใช้ของ ท่าน เมื่อถึงปลายทาง ทีมงานจะแกะหีบห่อและจัดวางสิ่งของต่างๆ ในบ้านหลังใหม่ตามความต้องการของ ท่าน จากนั้นจะเก็บวัสดุที่ใช้ในการขนย้ายให้เรียบร้อย

ทีมงานขนย้ายของ เจวีเค ถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับงานขนย้ายของคุณ ทีมงานของเราประกอบด้วย หัวหน้าทีม เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ และพนักงานขับรถ ซึ่งทุกคนเป็นพนักงานประจำที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านอย่างละเอียด พวกเขามีหน้าที่ดังนี้:

 • ใช้วัสดุปกป้องสถานที่ในการทำงาน และระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนย้าย
 • ทำการบรรจุหีบห่อสิ่งของทั้งหมดของคุณ โดยใช้วัสดุคุณภาพสูงและใช้วิธีการเฉพาะสำหรับบริการขนย้ายแต่ละประเภท
 • จัดเตรียมรายการสิ่งของที่ทำการขนย้าย (ในกรณีลูกค้าต้องการ)
 • จำแนกกล่องแต่ละกล่องด้วยสติกเกอร์ตัวเลข และสติกเกอร์สี
 • ขนย้ายสิ่งของทั้งหมดของคุณขึ้นรถบรรทุก
 • นำส่งสิ่งของทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สำนักงาน โรงงาน หรือสถานที่จัดแสดง ด้วยความปลอดภัย
 • แกะหีบห่อ จัดเรียงสิ่งของทั้งหมดให้เข้าประจำที่ และจัดเก็บกล่องและวัสดุเหลือใช้