วัสดุและอุปกรณ์

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งของทุกชิ้นจะได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี เจวีเค เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และออกแบบมาเพื่อการขนย้ายแต่ละประเภทโดยเฉพาะ และยังคำนึกถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มาใช้ในงานขนย้ายภายในประเทศ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในงานขนย้ายแต่ละครั้ง

วัสดุและอุปกรณ์ที่เราใช้ อาทิเช่น:

  • กล่องกระดาษขนาดต่างๆ
  • กล่องเสื้อผ้าแบบนอนและแบบแขวน
  • กระดาษสำหรับห่อหุ้มพื้นผิวสิ่งของหลากหลายประเภท (กระดาษขาว กระดาษน้ำตาล กระดาษกันน้ำ กระดาษผ้า แผ่นโฟมอีพีอี)
  • วัสดุป้องกันการกระแทกต่างๆ (แผ่นสไตโรโฟม แผ่นพลาสติกอัดอากาศ หมอนกระดาษ กระดาษลูกฟูก)
  • ลังพลาสติกขนาดต่างๆ (ใช้สำหรับการขนย้ายภายในประเทศ)
  • ผ้าห่มอุตสาหกรรม พร้อมสายรัด ใช้สำหรับห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ (ใช้สำหรับการขนย้ายภายในประเทศ)
  • วัสดุต่างๆ สำหรับใช้ปกป้องพื้นที่ภายในและภายนอกในระหว่างการขนย้าย เช่น กระดาษลูกฟูก แผ่นฟอไมก้า และผ้าห่มอุตสาหกรรม
  • เครื่องมือต่างๆ สำหรับบริหารการขนย้ายอย่างเป็นระบบ เช่น สติ๊กเกอร์สีหรือสติ๊กเกอร์ตัวเลข ป้ายแขวนประตู และแบบฟอร์มควรคุมการทำงาน
  • อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับอำนวยความสะดวกในการขนย้ายหรือยกสิ่งของปรกติหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น รถเข็นล้อยาง อุปกรณ์เมคานิก และไฮดรอลิค